„Podczas wdrażania w OI nowego modelu zarządzania samodzielnymi jednostkami produkcji (FMU), Joanna Mikołajczak przygotowała i przeprowadziła doskonałe, praktyczne warsztaty dla liderów tych jednostek. Uzyskane efekty warsztatów były zgodne z założeniami. Pracownicy z różnych obszarów firmy, także z węzłów bezpośrednio produkcyjnych szybko i efektywnie weszli w swoje role liderów. Prezentowane przez Joannę kompetencje, podejście oraz orientacja na założone cele rozwojowe przygotowywanych liderów są godne najwyższego uznania.”