oferta

DIAGNOZA - Executive Assessment

odkrywamy talenty

Wierzymy, że ludzie mają potencjał, który odkryty i umiejętnie rozwijany buduje ich szczęście i sukces organizacji. W każdym szukamy jego indywidualnego talentu i uczymy jak najlepiej go wykorzystać. Korzystamy z własnej metodologii oceny, opracowanej specjalnie na potrzeby biznesu. Posiadamy także certyfikaty i licencje na narzędzia renomowanych firm światowych.

Stworzyliśmy w perform autorski proces kaskadowej oceny kompetencji, który z sukcesem wdrażamy od lat. Wyniki oceny służą naszym klientom do podejmowania trafnych decyzji personalnych, skutecznego zarządzania pracownikami i planowania ich rozwoju.

Oferujemy indywidualną diagnozę kompetencji pozwalającą poznać swoje silne strony i obszary do rozwoju, dowiedzieć się co warto rozwijać oraz jak zarządzać swoją karierą. Chętnie korzystają z niej menedżerowie chcący skuteczniej zarządzać. Coraz częściej interesują się nią młodzi ludzie, którzy chcieliby zaplanować swoją ścieżkę zawodową. Diagnozę indywidualną można połączyć z procesem rozwoju osobistego opartego o coaching.

Wspomagamy zarządzających i działy HR w podejmowaniu decyzji w których pracowników inwestować. Projektujemy narzędzia do identyfikacji talentów oraz systemy oceny okresowej. Realizujemy procesy Assessment/Development Center. Wspieramy w tworzeniu indywidualnych planów rozwoju.

ROZWÓJ – Development Solutions

rozwijamy kompetencje

Pomagamy tworzyć zmotywowane i zgrane zespoły. Uczymy komunikacji, współpracy, korzystania z różnorodności doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Wspieramy zarządzających w rozwoju menedżerskim. Wdrażamy kulturę organizacji sprzyjającą osiąganiu celów i budowaniu długofalowej przewagi na rynku. 

Realizujemy kompleksowe programy rozwojowe zawierające elementy szkoleń, warsztatów, coachingu i projektów dla menedżerów i talentów. Ich celem jest wszechstronny i praktyczny rozwój kompetencji oraz wymiana doświadczeń w organizacji. Łączymy doświadczenia naszych konsultantów z wiedzą trenerów wewnętrznych, ekspertów oraz wykładowców wyższych uczelni. Mamy na swoim koncie współpracę z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Każde, projektowane przez nas szkolenie czy warsztat, poprzedzone jest diagnozą, umożliwiającą trenerom zrozumienie celów, potrzeb i kontekstu organizacji. Jesteśmy autorami unikatowej metody szkoleniowej aktywnyrozwoj.pl®, zapewniającej wysoką skuteczność nauczania, poprzez trening bazujący na realnych sytuacjach biznesowych. Korzystamy z najlepszych praktyk szkoleń biznesowych, sportowych i wojskowych. Stosujemy symulacje, gry planszowe i aktywności ruchowe, oferując uczestnikom ciekawy i szybki sposób nabywania kompetencji.

Mamy doświadczenie i sukcesy w prowadzeniu coachingu dla menedżerów zarządzających biznesem >3 mld. PLN oraz tysiącami pracowników. Procesy coachingowe prowadzone przez nas trwają zazwyczaj od 2 do 6 miesięcy. Ich celem jest dokonanie u klienta trwałej zmiany, polegającej na wdrożeniu konkretnych praktyk i rozwiązań, służących realizacji celów biznesowych organizacji. Wdrażamy także systemy coachingu i mentoringu wewnętrznego, pozwalające zespołom na osiąganie ponadprzeciętnych wyników.

ZMIANA – Change Management 

wdrażamy zmiany

Wspieramy organizacje w skutecznym osiąganiu wyników. Towarzyszymy naszym klientom w zmianach, pomagamy opracować i skutecznie wdrożyć strategię, projektujemy narzędzia zarządcze. Promujemy metodę małych kroków i ciągłego doskonalenia. Tak wdrażamy procesy, rozwijamy ludzi i usprawniamy firmy.

Nasze doświadczenie w zarządzaniu zmianą sięga lat dziewięćdziesiątych XX w., gdy towarzyszyliśmy polskim przedsiębiorstwom w procesie transformacji. Wspieraliśmy wówczas zarządzających, którzy przekształcali centralnie planowane instytucje w organizacje działające biznesowo. Od tego czasu przeprowadziliśmy wiele projektów mających na celu skuteczne i trwałe wdrożenie zmian. Pracowaliśmy dla firm i instytucji zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Diagnoza organizacji to przedsięwzięcie trwające od kilku do kilkunastu tygodni w zależności od zakresu i złożoności organizacji. Celem diagnozy jest odpowiedź na pytanie co w organizacji działa, a co nie, i jakie są tego przyczyny. Do diagnozy angażujemy kadrę menedżerską i pracowników z różnych obszarów i poziomów organizacji. Nasi klienci szczególnie cenią sobie szczerość i praktyczność naszego podejścia. Diagnoza jest zazwyczaj pierwszym etapem zmiany organizacji, ale często już sama w sobie przynosi efekty w postaci większego zaangażowania kadry i lepszej współpracy zespołów.

Wdrażanie zmiany to proces trwający od kilku do kilkunastu miesięcy. W zależności od wielkości i specyfiki firmy oraz charakteru zmian, proces może przybierać różnorodne formy. Cechą wspólną naszych projektów jest zaangażowanie pracowników w tworzenie rozwiązań i przekazywanie im odpowiedzialności za wprowadzane zmiany. Dzięki temu, zarządzający mogą obniżyć koszty wprowadzenia zmian oraz zapewnić stabilność i trwałość wyników. Budując rozwiązania dla naszych klientów korzystamy z najlepszych praktyk światowych oraz rozwiązań sprawdzonych przez nas w polskich warunkach.