o nas

bazujemy na ponad 20-letnim doświadczeniu doradczym zdobytym w Polsce i za granicą

Zespół  perform  tworzą doświadczeni praktycy zarządzania współpracujący ze sobą od lat: konsultanci, menedżerowie, trenerzy i specjaliści z różnych dziedzin, których w miarę potrzeb angażujemy do projektów.

perform jest firmą stworzoną przez Joannę Mikołajczak w 2010 roku. Wcześniej, przez blisko 10 lat, nasz zespół związany był z globalną grupą doradczą BPI Group, obecną w 40 krajach, zatrudniającą ponad 1800 konsultantów. Joanna pełniła funkcję dyrektora i członka zarządu BPI Polska, realizując projekty w Polsce i innych krajach europejskich.

zarządzający

Joanna Mikołajczak

prezes zarządu perform, konsultant, trener, coach

Jestem doświadczonym doradcą biznesowym z ponad dwudziestoletnią praktyką w dziedzinie rozwoju ludzi i organizacji. Z mojej wiedzy korzystają menedżerowie piastujący najwyższe stanowiska w międzynarodowych korporacjach i instytucjach. Wspieram menedżerów w budowaniu zaangażowanych i skutecznych zespołów, wdrażaniu zmian i projektowaniu procesów rozwojowych przynoszących rzeczywiste efekty biznesowe.

Prowadzę uznane na rynku programy szkoleniowe dla kadry menedżerskiej oraz wspieram organizacje w procesach zarządzania zmianą. Jestem autorką innowacyjnej metody szkoleniowej aktywnyrozwoj.pl® z której skorzystały z sukcesem tysiące pracowników w Polsce.

Jestem absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, certyfikowaną przez International Coach Federation. Mam na swoim koncie współpracę z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz współpracę z Kancelarią Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Praktykę doradczą rozpoczęłam pod koniec lat 90. w firmie konsultingowej A.T. Kearney. Przez kolejne 10 lat, realizowałam projekty z zakresu zarządzania zmianą oraz rozwoju ludzi, w ramach globalnej grupy doradczej BPI, gdzie przeszłam ścieżkę awansu od konsultanta do dyrektora i członka zarządu. W 2010 roku stworzyłam firmę doradczą perform, którą zarządzam do dziś.

Bartosz Przybył-Ołowski

partner perform, ekspert innowacji

Jestem pedagogiem i autorem nowatorskich metod związanych z rozwojem ludzi. Od wielu lat angażuję się w inicjatywy łączące środowiska biznesu, nauki, kultury i sztuki. Stworzyłem koncepcję dydaktyki współpracy, na bazie której prowadzone są międzynarodowe projekty edukacyjne. Jestem orędownikiem metody projektu jako praktycznego sposobu rozwoju kompetencji i zdobywania doświadczeń. 

 

Jestem absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Edukacji Niezależnej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Jako ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, uczestniczyłem w procesie tworzenia nowego podejścia do nauczania filozofii. Jestem autorem wielu publikacji poświęconych metodyce filozofii, między innymi podręcznika licealnego „Myślenie krytyczne”. W latach 2010-2020 pełniłem funkcję prezesa zarządu perform.