„Współpracujemy z panią Joanną Mikołajczak z firmy perform od 2016 roku. Tematyka współpracy dotyczy moderowania warsztatów w ramach programu Diversity&Inclusion oraz konsultacji dla kadry zarządzającej prowadzonych przez Panią Joannę Mikołajczak w formie coachingu.

W ostatnich dwóch latach p. Joanna Mikołajczak kilkakrotnie facylitowała spotkania warsztatowe z kadrą menedżerską w ramach programu Różnorodności i Włączenia, który prowadzę w naszej Firmie. Spotkania były bardzo pozytywnie oceniane przez naszych menedżerów, a wypracowane materiały wysokiej jakości. Polecam panią Joannę Mikołajczak jako sprawnego i profesjonalnego moderatora i trenera.”