„Firma perform współpracowała ze spółką Siemens w zakresie zaprojektowania i realizacji procesu oceny kompetencji menedżerskich, który był jednym z elementów zmiany kultury organizacyjnej. Proces realizowany był kaskadowo na kilku poziomach organizacji, począwszy od szczebla Zarządu. Pani Joanna Mikołajczak wspierała zespół HR Siemensa w przygotowaniach koncepcji procesu, zakomunikowania go w organizacji oraz jego realizacji. Przeprowadziła warsztaty dla kadry menedżerskiej i zespołu HR z zakresu: budowania modelu kompetencji, przygotowania kadry menedżerskiej do roli asesora, przekazania informacji zwrotnej ukierunkowanej na zbudowanie planu rozwoju. Wraz ze swoim zespołem pani Joanna Mikołajczak przeprowadziła również spotkania Development Center oraz uczestniczyła w sesjach informacji zwrotnej. Koncepcja procesu oraz sposób jego przeprowadzenia zostały bardzo dobrze ocenione w organizacji. Jego rezultatem były konkretne wskazówki rozwojowe za realizację których odpowiedzialność spoczywała na uczestniku procesu. Poprzez prowadzenie Development Center z udziałem menedżerów i HR wiedza o metodzie pozostała w organizacji. Dzięki udziałowi menedżerów w całym procesie wzrosło zaangażowanie uczestników Development Center oraz wspólne zrozumienie tego jak rozpoznawać i oceniać kompetencje.

Na szczególne docenienie zasługuje sprawność działania organizacji perform i sprawczość pani Joanny Mikołajczak, która dzięki bardzo dobremu zrozumieniu sytuacji i potrzeb Siemensa zaproponowała rozwiązania odpowiadające specyfice organizacji, podzieliła się cenną wiedzą dot. metodologii przygotowania Development Center, służyła wsparciem i możliwością konsultacji w ciągu całego procesu.”