“Panią Joannę Mikołajczak znam już ponad 5 lat i współpracowałam z nią w kolejnych dwóch firmach. W listopadzie 2017 roku rozpoczęłyśmy stałą współpracę w firmie Cerrad. Trwa ona do dziś i będzie kontynuowana. Pani Joanna Mikołajczak jest zarówno cennym doradcą dla menedżerów zarządzających, jak i skutecznym moderatorem warsztatów oraz trenerem umiejętności miękkich. W ostatnim czasie pracowaliśmy między innymi nad takimi tematami jak wypracowanie procesu New Product Development, polepszenie komunikacji i współpracy międzydziałowej, proces reorganizacji Działu HR […] warsztat/ szkolenie dla kadry zarządzającej dotyczące zarządzania zespołem, lepszej komunikacji i współpracy, […] szkolenie z zarządzania projektami dla menedżerów i specjalistów.

Otrzymuję pozytywne opinie zarówno od kadry zarządzającej firmy, jak i naszych pracowników dotyczące warsztatów i szkoleń przeprowadzonych przez konsultantów firmy perform. Polecam panią Joannę Mikołajczak jako profesjonalnego doradcę, trenera i moderatora, a jej firmę perform jako rzetelnego partnera w biznesie.”