“Spółki z Grupy Polmlek współpracują z Panią Joanną Mikołajczak od 2013 roku w programach dotyczących rozwoju zarządzania, a także w zakresie szkoleń z umiejętności miękkich – szczególnie komunikacji i współpracy – dla naszych kierowników i pracowników. Pani Joanna Mikołajczak wspierała także naszych menedżerów zarządzających w formie konsultacji (coachingu). Współpraca pomiędzy naszymi firmami jest stała i jesteśmy z niej zadowoleni widząc pozytywne efekty rozwoju kompetencji i usprawnień wprowadzanych w firmie.

W ostatnich dwóch latach zleciliśmy firmie perform między innymi takie projekty jak zaprojektowanie procesu rozmów rozwojowych, stworzenie modelu kompetencji, narzędzi oceny oraz facylitowanie warsztatów szkoleniowych. Pani Joanna prowadziła także dla nas kilkumiesięczne procesy konsultacji w formie coachingu dla członków kadry zarządzającej.

Polecam firmę perform jako profesjonalnego partnera w procesach wdrożeń, warsztatów i szkoleń z umiejętności miękkich.”