ZMIANA - Change Management

Od kilkunastu lat zajmujemy się zarządzaniem zmianą. W latach 90. wspieraliśmy menedżerów w przekształcaniu centralnie planowanych przedsiębiorstw w organizacje biznesowe. Od tego czasu przeprowadziliśmy wiele projektów mających na celu skuteczne i trwałe wdrożenie zmian. Pracowaliśmy dla firm i instytucji w Polsce i za granicą.

  • Diagnoza organizacji to przedsięwzięcie trwające od kilku do kilkunastu tygodni. Celem diagnozy jest ocena stanu organizacji na różnych poziomach zarządzania oraz przygotowanie gruntu pod planowane zmiany. Zarządzający otrzymują przekrojowe i szerokie spojrzenie na funkcjonowanie swojej firmy.
  • Wdrażanie zmiany to proces trwający od kilku do kilkunastu miesięcy. Angażujemy pracowników w tworzenie rozwiązań i przekazujemy im odpowiedzialność za wprowadzane zmiany. Dzięki temu, sytuacja szybciej się stabilizuje, a nowe rozwiązania utrwalają się w organizacji. 

>> Powrót do strony USŁUGI

>> Pytania? Skontaktuj się z nami!

 

Zarządzanie zmianą

Diagnoza organizacji
i wdrażanie zmian

>> Zobacz całą ofertę