Zasady działania

Kierujemy się jasnymi zasadami, które przekładają się na to co robimy i jak pracujemy.

  • Wierzymy, że ludzie mają potencjał, który odkryty i umiejętnie wykorzystany buduje sukces współczesnego świata. Poszukujemy talentów w organizacjach, aby umożliwić im rozwój.
  • Kluczowe w osiąganiu wyników jest działanie. Promujemy metodę małych kroków i ciągłego doskonalenia. Tak wdrażamy procesy, rozwijamy ludzi i usprawniamy firmy.
  • Sukces firmy zapewnia sprawność zmotywowanych zespołów. Zarządzamy motywacją i rozwojem pracowników tak, aby realizując siebie osiągali cele firmy.
  • Budujemy kulturę organizacji sprzyjającą osiąganiu celów i budowaniu długofalowej przewagi na rynku. Uczymy współpracy, korzystania z różnorodności doświadczeń i dzielenia się wiedzą.
Zarząd

Bartosz Przybył-Ołowski

Bartosz jest pedagogiem i autorem nowatorskich metod związanych z rozwojem ludzi. Od wielu lat angażuje się w inicjatywy łączące środowiska biznesu, nauki, kultury i sztuki. Stworzył koncepcję dydaktyki współpracy, na bazie której prowadzone są międzynarodowe projekty edukacyjne. Jest orędownikiem metody projektu jako praktycznego sposobu rozwoju kompetencji i zdobywania doświadczeń.

Bartosz jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Edukacji Niezależnej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Jako ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, uczestniczył w procesie tworzenia nowego podejścia do nauczania filozofii. Jest autorem wielu publikacji poświęconych metodyce filozofii, między innymi podręcznika licealnego "Myślenie krytyczne". Od 2010 roku jest Prezesem Zarządu PerForm.

Joanna Mikołajczak

Joanna jest doświadczonym doradcą biznesowym z kilkunastoletnią praktyką w dziedzinie rozwoju ludzi i organizacji. Z jej wiedzy korzystają menedżerowie piastujący najwyższe stanowiska w międzynarodowych korporacjach i instytucjach. Joanna projektuje i wdraża rozwiązania z zakresu zarządzania organizacją, prowadzi uznane na rynku programy szkoleniowe dla kadry menedżerskiej oraz talentów. Ma na swoim koncie współpracę z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, wykłady w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz współpracę z Kancelarią Prezydenta RP.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowana przez International Coach Federation. Praktykę doradczą rozpoczęła pod koniec lat 90. w firmie konsultingowej A.T. Kearney. Przez kolejne 10 lat, realizowała projekty z zakresu zarządzania zmianą oraz rozwoju ludzi, w ramach globalnej grupy doradczej BPI, gdzie przeszła ścieżkę awansu od konsultanta do dyrektora i członka zarządu. W 2010 roku stworzyła firmę doradczą PerForm, którą zarządza do dziś.

Współpracownicy

Magdalena Szubert

Magdalena ma doświadczenie w koordynacji i realizacji projektów społecznych, edukacyjnych i usprawniających systemy wewnętrzne. Ma na swoim koncie wdrażanie programów rozwoju talentów i programów stażowych oraz kompleksowe projekty związane z oceną kompetencji. Jest doświadczoną trenerką specjalizującą się w tematyce budowania zespołu, wypalenia zawodowego i rozwoju kompetencji trenerskich. Jest współautorką kilku publikacji m.in. z zakresu procesu planowania projektów. Pracowała dla sektora pozarządowego, administracji publicznej oraz dla biznesu.

Magdalena jest absolwentką pedagogiki społecznej na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu treningu grupowego oraz zarządzania organizacjami. Prezeska Stowarzyszenia Specjalistów Edukacji Psychospołecznej „Wiedza i Rozwój”. Od 2012 roku współpracuje z PerForm.

Krzysztof Kowalski

Krzysztof posiada unikatowe doświadczenie we wdrażaniu zmian w organizacjach oraz projektowaniu procesów wspierających zarządzanie ludźmi. Jako dyrektor personalny, często w funkcji członka zarządu, zdobył bogate doświadczenie biznesowe i zarządcze, które wykorzystuje jako doradca, coach, trener, mentor i interim manager.

Swoje doświadczenia zdobywał początkowo jako HR Manager w Eaton Truck Components, Gardner Poland i Nowakowski Piekarnie. W kolejnych latach pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Personalnego dla grupy spółek należących do Smithfield Foods oraz Członka Zarządu i Country HR Managera w grupie spółek należących do General Electric. Ma na swoim koncie kilka procesów restrukturyzacji i przebudowy firm, między innymi w Lotos Paliwa oraz Energa. Realizując projekty biznesowe, rozwijał równolegle umiejętności trenerskie i coachingowe, aktywnie prowadził szkolenia i wykładał na Uniwersytecie Gdańskim.

Arkadiusz Dawid

Arkadiusz jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem. Dokonał skutecznej restrukturyzacji przychodowej i kosztowej „Pulsu Biznesu”. Przeprowadził i uczestniczył w wielu procesach zakupu (m.in. Informedia Polska od brytyjskiej grupy Expomedia) i połączeń spółek branży medialnej. Członek Zarządów i Rad Nadzorczych spółek medialnych grupy Orkla Press Polska. Posiada doświadczenie sprzedażowe pakietów partnerskich i sponsorskich, wieloletnią praktykę w finansach zarządczych oraz doświadczenie w pracy w strukturach międzynarodowych (Skandynawia, Rosja, kraje nadbałtyckie, Chorwacja i Bułgaria).

Od kilku lat poza zadaniami menedżerskimi, Arkadiusz pracuje również jako konsultant, trener i coach. Ukończył szkolenia GWPS na poziomie Basic i Executive oraz podyplomowe studia „Psychologia postaw i zachowań” na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się kwestiami efektywności, motywacji i władzy w biznesie.

Joanna Michałowska

Joanna jest praktykującym trenerem, terapeutą i superwizorem pracującym w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym. Od wielu lat zajmuje się rozwojem różnych grup zawodowych projektując i prowadząc szkolenia i treningi z zakresu komunikacji, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołów i motywowania. Wykształciła także liczną grupę psychologów, terapeutów, lekarzy, którzy pod jej okiem doskonalili swoje umiejętności i z sukcesem pracują w zawodzie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu klinicznemu i dydaktycznemu oraz umiejętności łączenia różnych szkół i podejść, Joanna potrafi szybko zdiagnozować potrzeby i możliwości pracowników.

Joanna od kilku lat współpracuje z zespołem PerForm dostarczając ekspertyzę w zakresie procesów psychologicznych, procesu grupowego oraz zagadnień związanych z uczeniem się. Jako trener prowadzi warsztaty w programach menedżerskich oraz w programach rozwoju talentów.

Krzysztof Ksit

Krzysztof jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem zarówno strategicznym, jak i operacyjnym. Od roku 1996 pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Organizacji Ruchu i Prokurenta w Spedpolu, Dyrektora Regionu Warszawa w firmie Schenker, Wiceprezesa w firmie Via Cargo Logistics Polska, Dyrektora Biura Infrastruktury i Bezpieczeństwa w PLL LOT, Prezesa w LOT AMS. W trakcie swojej kariery menedżerskiej stawał wielokrotnie przed wyzwaniami biznesowymi związanymi z koniecznością restrukturyzacji, łączenia firm o różnych kulturach organizacyjnych, jak również wydzielania działalności w odrębne spółki. Praca w obszarze logistyki nauczyła go rozumienia biznesu swoich klientów oraz szybkiego podejmowania decyzji.

Od wielu lat Krzysztof prowadzi projekty jako konsultant i trener, głównie w obszarze logistyki, zarządzania zmianą, twórczego myślenia i innowacyjności. Krzysztof ukończył Uniwersytet Łódzki oraz podyplomowe studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem International Leadership w Ashridge Business School w Anglii.

Diana Jaszczołt

Diana od kilkunastu lat związana jest z biznesem. Ponad 10 lat pracowała w międzynarodowej firmie doradczej przechodząc ścieżkę od Analityka, przez Project Managera, Managera Działu Badań i Rozwoju do Regionalnego Dyrektora Sprzedaży. Zarządzała projektami, szkoliła zespoły, wdrażała produkty, rozwijała strategie sprzedaży, prowadziła negocjacje, pozyskiwała i utrzymywała relacje z Klientami. Jako Dyrektor Sprzedaży realizowała założoną sprzedaż na poziomie ponad 120% rocznie. Jako sprzedawca zawsze stara się być partnerem biznesowym Klienta i jego doradcą, tak aby budować długofalową relację opartą na zaufaniu. 

Diana jest absolwentką Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła także kurs coachingowy w szkole akredytowanej przez ICF oraz kursy trenerskie. Od 2010 roku Diana współpracuje z PerForm jako konsultant i trener. Prowadzi także własną praktykę doradczą.