ROZWÓJ - Development Solutions

Od ponad dekady prowadzimy uznane na rynku programy rozwoju talentów oraz warsztaty i szkolenia menedżerskie. Wdrażamy projekty rozwojowe oparte o wiedzę wewnętrzną organizacji oraz systemy coachingu i mentoringu wewnętrznego.
Jesteśmy autorami innowacyjnej metody szkoleniowej aktywnyrozwoj.pl® pozwalającej skutecznie rozwijać kompetencje poprzez praktyczny trening.

  • Zarządzanie kadrą kluczową i talentami 
    to strategiczne projekty personalne pozwalające zaplanować sukcesję, wyszkolić grupę profesjonalnych menedżerów oraz mądrze wykorzystać ich potencjał w organizacji.
  • Szkolenia i warsztaty rozwojowe
    to projekty pozwalające zespołom nabyć określone umiejętności, wypracować wspólne rozwiązania lub rozwiązać konkretny problem organizacji. Więcej o naszych szkoleniach... 
  • Coaching biznesowy 
    to indywidualny proces rozwoju, prowadzący do większej skuteczności biznesowej. Pozwala człowiekowi dokonać trwałej zmiany postaw i zachowań. Więcej o naszym coachingu...

>> Powrót do strony  USŁUGI

>> Pytania? Skontaktuj się z nami!

 

 

Rozwój ludzi

Zarządzanie talentami
i planowanie sukcesji

>> Zobacz całą ofertę