OCENA - Executive Assessment

Od kilkunastu lat zajmujemy się oceną kompetencji, motywacji i potencjału pracowników. Wdrażamy unikatowe procesy oceny angażujące menedżerów. Jesteśmy autorami metodologii kaskadowej oceny kompetencji, opracowanej na potrzeby dużych organizacji. Posiadamy certyfikaty i licencje na narzędzia psychometryczne renomowanych firm światowych.

  • Kaskadowy proces oceny
    to kompleksowy projekt pozwalający dokonać zmiany postaw i zachowań pracowników oraz kształtować kulturę organizacji. Podejście łączy metodykę zarządzania zmianą z behawioralną oceną kompetencji. Angażuje grupy od kilkudziesięciu do kilku tysięcy osób w organizacji.
  • Diagnoza indywidualna
    to ocena kompetencji zawierająca praktyczne wskazówki rozwojowe. Korzystają z niej najczęściej menedżerowie chcący skuteczniej zarządzać i osoby chcące świadomie zarządzać swoją karierą.
  • Diagnoza zespołowa 
    pozwala ocenić kompetencje, motywacje i potencjał grupy ludzi. Ocena zespołowa prowadzona metodą Assessment Center jest najbardziej trafną oceną kompetencji jaką do tej pory wymyślono. 

>> Powrót do strony  USŁUGI

>> Pytania? Skontaktuj się z nami!

 

Ocena kompetencji

Unikatowe procesy oceny
dla kadry menedżerskiej

>> Zobacz całą ofertę